Image

Explore our innovative systems

ทำไมคอนกรีตพิมพ์ลายถึง ต้องเลือกเรา วัสดุที่ใช้เกรดเดียวกันกับ วัสดุมาตรฐานยุโรป 

ผิวงานของเราแกร่ง การกระเทาะ ความคงทน สูตรของเราลับเฉพาะ ลงทุนไปเรียนด้านนี้โดยเฉพาะที่อิตาลี

PROMOTION  ราคา 500 บาทต่อตารางเมตร(พื้นที่มากกว่า100 ตรม.)

                    ราคา 450 บาทต่อตารางเมตร(พื้นที่มากกว่า400 ตรม.)

                    ราคา 420 บาทต่อตารางเมตร(พื้นที่มากกว่า800 ตรม.)

                    ราคา 400 บาทต่อตารางเมตร(พื้นที่มากกว่า1000 ตรม.)

ติดต่อ 080 500 3412 ทัศพงษ์